Programm tal-Gimgha Mqaddsa

 

Programm tac-celebrazzjonijiet lilturgici ghal matul din il-Gimgha Mqaddsa hekk kif inkomplu nippreparaw il-qalb taghna ghall-ikbar Celebrazzjoni tan-Nisrani – il-Jum tal-Qawmien mill-Mewt tal-Mulej Gesu!

Program Holy Week 2018