Lent & Holy Week

‘Repent and believe the Good News’

Programm tal-Gimgha Mqaddsa

  Programm tac-celebrazzjonijiet lilturgici ghal matul din il-Gimgha Mqaddsa hekk kif inkomplu nippreparaw il-qalb taghna ghall-ikbar Celebrazzjoni tan-Nisrani – il-Jum tal-Qawmien mill-Mewt tal-Mulej Gesu!

Read More

HE IS RISEN

  Easter: called forth from our tombs The Resurrection stands at the very heart of the Christian faith experience and it never ceases to surprise us. It is the mystery of mysteries and it radiates light, life, and love. It is the Light of the Risen Christ that penetrates the darkness of a world ravaged […]

Read More

Holy Week

Snapshots from Maundy Thursday and Good Friday

Read More

Qari Spiritwali

Il-pjan ta’ Alla s-Salvatur tagħna għalina l-bnedmin kien li jerfagħna mill-miżerja li fiha waqajna…   Il-pjan ta’ Alla s-Salvatur tagħna għalina l-bnedmin kien li jerfagħna mill-miżerja li fiha waqajna… Mela, biex naslu għall-ħajja perfetta, jeħtieġ li nsiru nixbhu ‘l Kristu mhux biss fl-eżempju ta’ ħlewwa, umiltà u sabar, li tana tul ħajtu, imma wkoll fil-mewt […]

Read More

PRAY

  Jesus on the cross

Read More

Gospel Reflection

  “I have shown you many good works from my Father. For which of these are you trying to stone me?” His Word for you today

Read More

Qari Spiritwali

       Ġesù Kristu jitlob għalina, jitlob fina u hu mitlub minna   Alla ma setax jagħti lill-bnedmin don aqwa minn dak li tahom meta għamlilhom bħala ras tagħhom lill-Kelma tiegħu li bih ħalaq kollox, għażilhom biex ikunu membri ta’ Ibnu, biex Bin Alla jkun ukoll Bin il-bniedem, Alla wieħed mal-Missier, bniedem wieħed mal-bnedmin, […]

Read More

EASTER LITURGICAL SYMBOLS

  In preparation for the Easter Liturgy – the Highest Liturgy of the whole liturgical year, a catechesis on the symbols used will be held on Friday 7th April at 7pm.  Understanding the symbols used  during Holy Week and Easter Vigil is key to understanding the whole Mystery of Easter. All are welcome.

Read More

PRAY

Prayer is the light of the soul There is nothing more worthwhile than to pray to God and to converse with him, for prayer unites us with God as his companions. As our bodily eyes are illuminated by seeing the light, so in contemplating God our soul is illuminated by him. Of course the prayer […]

Read More

Pray

O Jesus! meek and humble of heart, Hear me. From the desire of being esteemed, Deliver me, Jesus. From the desire of being loved… From the desire of being extolled … From the desire of being honored … From the desire of being praised … From the desire of being preferred to others… From the […]

Read More